NUORTEN OMA KUOPIO! -HANKE

Nuorten oma Kuopio! -nuorten suunniteltu kaupunki on osallistavan muotoilun hanke, joka toteutettiin Kuopiossa lokakuu 2015 - helmikuu 2016 välillä.

Sen aikana yhdessä suunnitellut teokset toteutettiin kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista, nollabudjetti-periaatteella. Hankeessa oli mukana yli 60 nuorta.

NUORET OSAA! -osallistavan muotoilun seminaari järjestetään perjantaina 22.4.2016 klo 10.00–15.00 Kuopion Muotoiluakatemian auditoriossa, Piispankatu 8, Kuopio.

Seminaari avaa, mitä on osallistava muotoilu ja miten sitä voidaan menestyksekkäästi hyödyntää nuorisotyössä nyt ja tulevaisuudessa.

Luennot innostavat, kannustavat ja antavat uusia näkökulmia nuorten parissa työskentelyyn. Seminaari on osa Kuopio Design Week -ohjelmaa.

Seminaariohjelma

Kierrätysmateriaalit ja julkinen tila- workshop 23.-24.4. klo 10.00-15.00 Kuopion Muotoiluakatemian tiloissa.

Workshopin vetäjänä on Virosta sisustusarkkitehti-muotoilija Ott Kangur.

Ott Kangur puhuu seminaarissa recycling-periaatteen antamista mahdollisuuksista ja kertoo kuinka omassa työssään kierrätysmateriaalit ja ylijäämämateriaalit muuttuvat tyylikkäiksi tilaratkaisuiksi.
Ott Kangur on suunnittellut ja toteuttanut mm. mainekkaalle Tallinn music week:lle, Jazzkaar ja Pöff – pohjoismaiden suurimmalle filmifestivaalille kierrätysmateriaa-leista tapahtuman infopisteitä ja vastannut esiintymislavojen ulkoasuista usean vuoden ajan.

Työpajassa rakennetaan yhdessä Ott Kangurin ohjauksessa kierrätysmateriaaleista kaupunkitilaa.

Työpajaan mahtuu 15 henkilöä.
Työpaja on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoittautumiset workshopiin 20.4. mennessä osoitteeseen: office@designkuopio.fi


Nuorten oma Kuopio!
on kaupunkilaisten asuinympäristön suunnittelua nuorten
silmin, jossa muotoilija on apuväline toteuttamaan ideat konkreettiseksi
teoksi.

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry johtama hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen, Itä-Suomen toimipisteen kanssa.
Toteutetaan Kuopiossa, lokakuu 2015 – maaliskuu 2016 välisenä aikana.

Kaupungit ovat olemassa ihmisiä varten ja ne kuuluvat asukkailleen.

Nuorten oma Kuopio! korostaa asukkaiden kansalaislähtöistä toimintaa kaupunkiympäristöjä suunniteltaessa ja tarjoaa nuorille käsityön ja muotoilun avulla keinoja osallistua itse oman elinympäristönsä kehittämiseen.
Haluamme aktivoida nuoria havainnoimaan ja kehittämään kaupunkitilaa, luoda uusia, pysyviä toimintamalleja nuorisotyöhön sekä nostattaa keskustelua käyttäjälähtöisestä kaupungista, jossa tieto, ideat, ajatukset ja ihmiset liikkuvat
vapaasti.

Muotoilun lähtökohta on ratkaista ongelmia luovasti, myös kaupunkiympäristöissä.

Muotoilun menetelmät auttavat kaupunkeja löytämään uusia, radikaalejakin tapoja toimia ja rakentaa paremmin tulevaisuuttaan.
Järjestämme nuorille ja nuorisotyöntekijöille kaupunkimuotoilun työpajoja, joissa työskennellään yhdessä muotoilijoiden kanssa. Työpajoissa ideoidaan,suunnitellaan ja toteutetaan konkreettisia tuotoksia ja parannuksia omaan asuinympäristöön.
Korostamme toiminnallamme yhteissuunnittelua, jossa huomioidaan tärkeänä osana kestävän kehityksen periaatteet. Haluamme synnyttää uusia toimintatapoja Kuopion kaupungille ja innostaa asukkaita kansalaislähtöiseen toimintaan. Kannustamme hyödyntämään muotoiluajattelua osana nuorisotyötä.

Lisätietoa Nuorten oma Kuopio! projektista antaa

Kirsi Miettinen
hankekoordinaattori

Kuopion Muotoiluakatemia/
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
Piispankatu 8, 70100 KUOPIO
kirsi.miettinen@designkuopio.fi
Gsm +358 44 731 8007
www.designkuopio.fi

vipuvoimaa_ESR