Yeseco Oy

Linkki yrityksen sivuille

 

Yritys valmistaa eri akustiikkatuotteita käyttäen materiaalina hamppua. Yritys teki tuotekehitysyhteistyötä Juti-hankkeen kanssa monipuolistaakseen tuotevalikoimiaan ja löytääkseen uusia tuoteinnovaatioita. Opiskelijoiden harjoitustöissä keskityttiin uusien tuotteiden ideointiin, muotoiluun, modulaarisuuden kehittämiseen ja pelikonseptien kehittämiseen. Syntyi tuotekonsepteja visuaalistettuna mm. modulaariset akustiikkapaneelit, akustiset pilariverhoilut ja hyrräpelikonsepteja lapsille. Tuotekonsepteita tehtiin protomallit käyttökokeiluja ja palautetiedon keräämista varten.