Vaikutukset

 

JUTI-hankkeen vaikutuksia eri yhteistyötahojen näkökulmasta tutkittiin vuonna 2013 Tuuli Turusen pro gradu-työtään varten toteuttaman Webrobol-kyselyn avulla. Kyselyt suunnattiin Savonian hankkeeseen osallistuneelle henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyöyrityksille. Lisäksi viittä yritysyhteistyökumppania haastateltiin erikseen ja tarkennettiin yritysten edustajien kokemia hankeyhteistyön vaikutuksia yritysten kannalta. Alustavien tulosten perusteella yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä tuotekehitysyhteistyöhön erityisesti konseptoinnin, innovatiivisuuden ja visualisoinnin osalta.

 

Tutkimustulokset