JUTI-tuotekehitysfoorumin toimintamalli

 

Tuotekehitysfoorumi edistää Pohjois-Savon yritysten tuotekehitystä ja lisää yritysten innovaatiokyvykkyyttä (kuvio). Savonian toimintatapa tarjoaa yrityksille käyttöön tarkoituksenmukaisen, monialaisen ammattilaisten osaajatiimin palvelut, sopivat fyysiset tai virtuaaliset kehitystilat ja mahdolliset virtuaaliset tai fyysiset kirjastot. Savonia toimii ikään kuin alueellisena kiinnittymistelakkana, emäaluksena, jossa yritykset tankkaavat konseptointiosaamista ja kehittävät innovointikykyään moniosaajatiimien rikastuttamana.

Savonia on kehittänyt osaamistaan painoaloilla osaamisryppäiden kasvualustana, OIS-toimintamallin ja uusittujen opetussuunnitelmien kautta. Savonian painoalojen osaajaryhmät muodostavat projektikohtaisesti tiimejä alueen yritysten edustajien kanssa eri kehittämishankkeita varten. Savonian monipuolisen asiantuntemuksen vahvistamana yritysten tuotekehitys- ja yritystoimintakyvykkyys lisääntyy, edistää liiketoimintaa ja alueellista verkottumista.

Savonian hyödyntää toiminnassaan OIS-toimintamallia, jossa mahdollistetaan avoimet oppimisympäristöt, synnytetään innovatiivistä ja energisoivaa yhteistyötä, pöhinää Savonian eri alojen ja alueen yritysten kesken. Yritysten tarvitsemat kehittämistiimit luodaan tilannekohtaisesti läpinäkyvien osaamispotentiaalien perusteella, Savonian asiantuntijat (henkilökunta ja opiskelijat) ja yritysten edustajat. Yrityksille tarjotaan mahdollisimman monialaisia tuotekehitystiimejä, jotta yrityksen osaamispotentiaalia voidaan lisätä.