Sisältö ja tavoite

 

Hankkeen päätavoite oli uusien liiketoiminta- ja tuotemahdollisuuksien kehittäminen yrityksille. Projektissa on luotu rakennus- ja kalusteteollisuuteen oppilaitosten, ammattilaisten ja yritysten yhteistä tuotekehitysfoorumi-mallia. Kehittämistyö on tapahtunut käytännön tapausten kautta hankkeen pilottikohteissa. Foorumissa keskitytään syvällisesti innovaatio- ja tuoteaihioihin, jollaiseen työhön yrityksissä ei ole aikaa, osaamista tai resursseja. Projekti sidotaan osaksi opiskelijoiden opintoja tai meneillään olevia hankkeita. Foorumissa työstetään innovaatio ja tuoteaihioita, joiden tuloksena voi syntyä valmiita kaupallisia tuotteita ja palveluita, ideaprototyyppejä sekä erilaisia oppimis tai työympäristöjä parantavia tuote ja ympäristöratkaisuja. Se ei tuota valmiita kaupallisia tuoteinnovaatioita, vaan siellä luodaan ideaprototyyppejä tuote- ja ympäristöratkaisuista. Monialainen ja tuotekehitysosaamista tukeva hanke linkittää eri oppilaitokset ja palveluyritykset yhdeksi tuotekehitysryhmäksi.

Hankkeen päähallinnoija on ollut Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia. Osatoteuttajat olivat Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (muotoiluala, terveysala ja teknologia- ja ympäristöala) sekä Savon koulutuskuntayhtymä. Mukana on ollut 15 itäsuomalaista yritystä tai julkista organisaatiota.

Savon koulutuskuntayhtymän Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY osallistui hankkeessa kehitettävien tuoteideoiden valmistukseen ja valmistettavuuteen liittyvään kehitystyöhön varmistaen, että suunnitellut tuotteet ovat teollisesti järkevästi valmistettavissa. SAKKY on hankkeen yksi ydintoimijoista osallistuen käytännön Juti-foorumin toimintaan, kun se liittyy kalusteisiin ja erikoistyöstöihin sekä tilojen rakentamiseen ja sisustustöihin.

Savonia-ammattikorkakoulun kuntayhtymän Kuopion Muotoiluakatemia, Tekniikka, Kuopio ja Terveysala, Kuopio ovat hankkeessa muodostettavan JUTI-foorumin ydintoimijoita. Kuopion Muotoiluakatemia on vastannut uusien tuote - ja sisustusinnovaatioiden/ideoiden muotoilusta, mallintamisesta sekä osallistunut ko.kohteiden testaustoimintaan. Tekniikka, Kuopion puulaboratorio on osallistunut tuote- ja sisustuselementtien kehittämiseen valmistettavuuden ja mekaanisen testaamisen kautta. Hyvinvointiala, Kuopio on toiminut asiantuntijatahona esimerkiksi ergonomian osalta.