Opetussuunnitelmatyö

 

JUTI-hanke tuotti hyviä käytänteitä, joita voitiin soveltaa uusitussa opetussuunnitelmassa, kuten nopeat, uutuusarvoiset yrityksiä hyödyttävät tuotekehitysprosessit, monialaisuuden soveltaminen tuotekehityksessä ja teemojen syvenemisen opetuksen sisällä laajemminkin. Muotoilualalla oli merkittävä rooli projektien sisältöjen innovatiivisen uutuusarvon synnyttämisessä. JUTI toi mukanaan onnistuneita monialaisia projekteja, esim. Honkaranta-projekti terveysalan kanssa.

 

Muotoilun uusittu opetussuunnitelma mahdollistaa OIS-periaatteiden mukaisen innovatiivisen yhteistyön yritysten kanssa aikaisempaa tehokkaammin. Monet projektiaihiot ja teemat syntyivät opetuksen sisällä ja ideat laajenivat JUTIn ulkopuolisiin muotoilualan muihin projektitoteutuksiin. Syntyi teemoja kuten hyvinvointi, joita edistettiin ja laajennettiin myös toisaalla opetuksessa. Uusitussa opetussuunnitelmassa päädyttiin poistamaan projektistudio-konsepti, ettei projekteja rajattaisi vain tiettyyn osaan opetustyötä. Savoniaa ympäröivän yrityselämän hektisyyttä kuvaa sekin, että monessa osaprojektissa yritysten tilanteet muuttuivat kesken hankkeen. Esimerkiksi joidenkin yritysten omistussuhteissa tai johtamisessa tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat suoraan JUTI-yhteistyön kestoon, innovatiivisuuteen ja laajuuteen.