Normet Oy

Linkki yrityksen sivuille

 

Yritykselle kehitettiin sisääntuloaulan konsepti, jonka lähtökohtana oli yrityksen mielikuvamarkkinointi ja sujuva asiakaspalvelu. Juti-yhteistyössä parannettiin lisäksi sisustusratkaisuilla kv-asiakasviestintää. Aula on suorassa yhteydessä myös yrityksen koulutus- ja oppimistiloihin. Aulakokonaisuus valmistui yrityksen 50-vuotisjuhlatilaisuuteen. Kokonaisuuteen suunniteltiin käytävätila, ruokala ja videoneuvottelutila. Yhteisten tilojen suunnittelussa panostettiin työtyytyväisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseen sekä työmotivaation parantamiseen. Neuvottelutilassa kiinnitettiin huomiota tehokkaamman neuvottelutilanteen luomiseen.