Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS

Linkki yrityksen sivuille

 

 

KYS:n kuntoutusosaston suunnitteluun osallistuivat fysio- ja toimintaterapian, muotoilun ja tekniikka-alat. Tavoitteena oli yhdistää monialainen erikoisosaaminen kuntoutustilojen suunnittelussa. Projektissa muotoilijat ideoivat uudenlaisia tilaratkaisuja ja kuntoutuslaitteita, jotka poikkesivat ulkonäöltään ja käytöltään tämän päivän laitteista. Kuntoutusta pelillistettiin yhdistämällä tietotekniikkaa käyttötilanteeseen. Tavoitteena oli lisätä mielenkiintoa itse kuntoutustapahtumaan jotta kuntoutettavan motivaatio paranisi. Keskeisenä ajatuksena oli myös turvallisen omatoimiseen kuntoutukseen sitoutuminen ja siihen kannustaminen. Terveysalan opiskelijat selvittivät käytössä olevien kuntoutuslaitteiden vaikuttavuutta ja kuntouttavan työotteen mahdollistamista kuntoutusosaston arkeen. Tekniikan toiminta liittyi videopelien demonstroimiseen kuntoutuksessa fysioterapeuttiopiskelijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. Tuotoksia tultaneen hyödyntämään uusien tilojen saneerauksessa. Uuteen kuntoutusosastoon halutaan myös tuoda virtuaalipelimaailma osana kuntoutettavien apuvälineistöä. Jutissa kehitettiin demoversio, jossa käsiä liikuttamalla voi kuntoutettava koskettaa kuvaruudulla sävelasteikon väripalloja ja näin luoda musiikkia.