JUTI-tuotekehitysfoorumin toimintamalli

 

Tuotekehitysfoorumin toimintamalli kuvaa JUTI-hankkeessa (kuvio ohessa) toteutunutta monialaista alueellista yritysyhteistyötä SAKKYn ja Savonian eri alojen, erityisesti, terveysalan ja tekniikan alan kanssa. Yhteistyö toteutui kuvion osoittamalla tavalla laajenevina vaikutuskehinä, jotka pitävät sisällään KuMun käynnistämät, stimuloimat ja yhteen liittämät eri projektit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuotekehitysfoorumin käytännön toiminnassa kaikilla osapuolilla lisääntyi kokonaisvaltainen tuotekehitysymmärrys.

JUTI-tuotekehitysfoorumin yhteistyössä terveysalan kanssa syntyi erityisesti uusia tiedonhankinnan kumppaniverkkoja, esim. KYS ja Honkaranta-projektien sisällä. Tekniikan alan yhteistyössä on tuotettu erityisesti testattua tuotekehitysyhteistyötä, esim. Lameco, Yeseco ja Punkalive-yritysten kanssa. SAKKYn kanssa on saatu aikaan haasteellisia työelämäprojekteja, Punkalive- ja Lameco-yritysten kanssa. Hankkeen käynnistäjänä, hallinnoijana ja koordinoijana on toiminut Kuopion Rouvasväen yhdistys ry(KRY).

Yhteistyöyrityksille toimintamalli tarjosi helposti lähestyttävää ja riskitöntä kustannustehokkaasti tuotettua tuotekehitystyötä. Yritykset saivat suunnitteluosaamista, design-lisäarvoa alueilla, missä yrityksen oli tärkeää saada tuoretta suunnitteluosaamista ja sen lisäarvoa. Yritykset pääsivät tuotekehityshaasteissaan kehittävään työotteeseen ja saivat tuotekehitysfoorumiyhteistyöstä tulevaisuushakuisia näkökulmia. Tuotekehitysfoorumin toiminnan idea, kupliva, kuin veteen pudonnut pisara, joka synnyttää aaltoja ja etenee laajenevina kehinä. JUTI-tuotekehitysfoorumin toiminta on temmannut mukaansa muitakin vaikutuspiirissään olevia toimijoita.

Tuotekehitysryhmissä saatiin synnytettyä tulevaisuuden mahdollisuuksista innostunutta toimintakulttuuria. Tuotekehitysfoorumin prosessi tuotti kaikille osapuolille merkityksellistä lisäarvoa. Työskentelyssä opittiin innovatiivista kumppanuutta ja opiskelijoille pystyttiin tarjoamaan työelämäläheisiä ja haasteellisia työkontakteja. Toimintaa kehitettiin luomalla Kuopion Muotoiluakatemiaan esim. monimateriaalinen Muotoilijan materiaalikirjasto, kehittämällä viestintää aktiivisemmaksi ja uusimalla dokumentaatiota. Toimintamalli tarjosi oppilaitoksille mahdollisuuden uudistaa käytänteitään ja kehittää toimintakulttuuriaan.