Fimea – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Linkki yrityksen sivuilleVideoneuvotteluympäristöt

Videoneuvottelu on neuvottelujärjestelmä, jossa osapuolten välillä on reaaliaikainen, kaksisuuntainen kuva- ja ääniyhteys. Videoneuvottelu voi olla kahden osapuolen välinen kaksipisteneuvottelu tai useamman osapuolen välinen monipisteneuvottelu, jossa eri paikoissa sijaitsevat osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa ja voivat esittää audiovisuaalista materiaalia toisilleen. Videoneuvottelulla on mahdollista korvata soveltuvin osin myös lähiopetusta, minkä vuoksi se toimii hyvin osana etä- ja monimuoto-opetusta.

Yrityscase poiki aiheen ympärille oman ”osahankkeen”, jossa tarkoituksena oli kehittää uudenlainen videoneuvotteluympäristö palvelemaan niin oppimisympäristönä kuin myös kaikkia videoneuvottelua tarvitsevia ryhmiä. Hankkeessa tutkittiin valon, äänen ja sisätilaympäristön (sisustus, kalusto) vaikutusta videoneuvottelijoiden työntekoon ja viihtyvyyteen. Tilat asettavat omat haasteensa. Selvityksessä keskityttiin lähinnä videoneuvotteluhuoneiden problematiikkaan. Syntyneet ratkaisumallit ovat monipuolisesti hyödynnettävissä. Tutkivan toiminnan harjoitustyönä tehty ”Videoneuvotteluyhteyksien ongelmat ja niiden ratkaisut” loi hyvän teknisen pohjan muotoilijoille videoneuvottelukonseptin kehittämiselle. Videoneuvottelutila-konseptia kehitettiin eteenpäin Punkanaturen Havuu-konseptina.