PSA Consulting Oy/Kallamarina

 

 

Yritys on veneisiin ja vapaa-ajan tuotteisiin keskittynyt yritys Kuopion matkustajasatamassa. Kiinteistössä toimi myös Kallamarina-niminen ravintola. Ravintolalla oli tarve laajentaa toimintaa siten, että tontilla olevaan makasiiniin rakennettaisiin uudet ravintolatilat. Suunnitelmia kuitenkin vastustettiin vedoten mm. ääni- ja hajuhaittoihin. Tästä syntyi ajatus lautalle rakennettavasta ravintolasta. Idean havainnollistamiseksi muun muassa kaupungin päättäjille, suunniteltiin tilat ja tehtiin laadukkaat 3D-havainnekuvat. Lähtökohtana suunnittelutyölle oli ravintolan ympärivuotinen käyttö. Muotoilijat huomioivat myös alueen mahdollisuudet ympärivuotiseen harrastus- ja matkailutoimintaan. Tehdyt suunnitelmat herättivät mielenkiintoa laajasti. Ne ovat auttaneet yritystä uuden ravintolakonseptin luomisessa ja kehittämään uusia toimintamalleja ja tapoja kilpailukykynsä ylläpitämiseen.